"עבור החובבים צילום הוא שעשוע, עבור המקצוענים צילום הוא עבודה, עבודה קשה, אפילו אם יש בה מידה של הנאה"

אדוארד ווסטון

תמונות במבצע


" מצלמה היא כלי שמלמד אנשים איך לראות ללא מצלמה."

דורותיאה לאנג
שיתוף: